Language
日本語 English 繁體中文 简体中文 한국어 Tiếng Việt ภาษาไทย

MENU

COUPON
Các sử dụng coupon

 1. TOP
 2. Các sử dụng coupon

Khi sử dụng coupon vui lòng xuất trình hình ảnh coupon cho nhân viên cửa hàng.

 • Nếu coupon có mã JAN

  Khi thanh toán, vui lòng nói với nhân viên rằng bạn muốn sử dụng phiếu giảm giá và xuất trình mã JAN để họ quét.

 • Nếu coupon không có mã JAN

  Vui lòng xuất trình hình ảnh coupon khi vào cửa hàng hoặc khi mua hàng.

 • Khi chuyển từ 1 đường link khác sang trang có coupon

  Đối với một số coupon của Don Quijote, mã JAN của coupon được đăng trên một trang khác thay vì trang này. Hãy nhấp vào hình ảnh coupon, từ đây bạn chuyển qua trang web để xem mã JAN của coupn, hãy xuất trình hình ảnh này cho nhân viên cửa hàng.