COUPON Khi đến cửa hàng, hãy cho nhân viên xem màn hình này để được áp dụng phiếu giảm giá.
Khi đến cửa hàng, hãy cho nhân viên xem màn hình này để được áp dụng phiếu giảm giá.
Thời hạn sử dụng phiếu giảm giá :2023/12/1-2024/5/31
Grilled foods Sachi&Candied Fruit Takara Coupon đặc biệt
10%OFF
INFORMATION Lưu thông tin
Giờ làm việc:18:00-23:00
Hỗ trợ ngôn ngữ:Tiếng Nhật, Tiếng Anh
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Bạn có thể thưởng thức bia và xiên que với hải sản được lựa chọn cẩn thận và thịt bò Wagyu
PICK UP Đang bán
MAP Tìm cửa hàng có thể sử dụng phiếu giảm giá
RECOMMEND Thông tin được lựa chọn cẩn thận COUPONPASSPORT
bg_footer