COUPON กรุณาแสดงคูปองนี้เมื่อเข้าชม
กรุณาแสดงคูปองนี้เมื่อเข้าชม
ช่วงเวลาที่สามารถใช้คูปอง :2023/12/1-2024/5/31
BAR SHANE คูปองพิเศษ
ถั่วฟรี
INFORMATION ข้อมูลร้านค้า
เวลาทำการ:18:00-06:00 Closed on Mon.
ภาษาที่รองรับ:Japanese & English
ที่อยู่:大阪市中央区千日前1-6-10 B1F
เบอร์โทรศัพท์:
บาร์ต้นตํารับพร้อมพนักงานที่เป็นมิตรที่พร้อมยินดีบริการและกระตือรือร้นที่จะสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
PICK UP ขาย
MAP ค้นหาร้านค้าที่สามารถใช้คูปองได้
RECOMMEND ข้อมูลแนะนำ COUPONPASSPORT
bg_footer