Thời hạn sử dụng phiếu giảm giá :1/1/2023 - 31/5/2023
Joshin Coupon đặc biệt
Miễn thuế + giảm 8%
INFORMATION Lưu thông tin
Giờ làm việc:Nipponbashi Store, SUPER KIDS LAND 10:00-20:00
Hỗ trợ ngôn ngữ:Tiếng Nhật ・Tiếng Anh ・Tiếng Trung
Địa chỉ:大阪市浪速区日本橋4-12-6
Số điện thoại:00-0000-0000
Cửa hàng đồ điện nổi tiếng ở Nipponbashi. Các mặt hàng đa dạng: máy tính, máy ảnh, điện thoại di động... Ngoài ra, quầy miễn thuế cũng có mặt tại Joshin !
PICK UP Đang bán
seleListImage TOMIYA
COUPON Miễn thuế + giảm 8%
Miễn thuế + giảm 8%
MAP Tìm cửa hàng có thể sử dụng phiếu giảm giá
RECOMMEND Thông tin được lựa chọn cẩn thận COUPONPASSPORT
bg_footer