Thời hạn sử dụng phiếu giảm giá :1/1/2023 - 31/5/2023
KIX DUTY FREE SHOP Coupon đặc biệt
Giảm 5%
INFORMATION Lưu thông tin
Giờ làm việc:Thứ 2, Thứ 5: 4:00 - 24:00 ・ Thứ 3, Thứ 7: 5:30 - 24:00 ・ Thứ 4, Thứ 6: 4:00 - 00:55
Hỗ trợ ngôn ngữ:Tiếng Nhật ・Tiếng Anh ・Tiếng Trung ・Tiếng Hàn
Địa chỉ:関西空港内
Số điện thoại:00-0000-0000
Cửa hàng miễn thuế lớn nhất ở sân bay Kansai. Hãy mua sắm thỏa thích ở cửa hàng chúng tôi trước khi về nước !
PICK UP Đang bán
seleListImage KIX DUTY FREE
COUPON Giảm 5%
Giảm 5%
MAP Tìm cửa hàng có thể sử dụng phiếu giảm giá
RECOMMEND Thông tin được lựa chọn cẩn thận COUPONPASSPORT
bg_footer